لیست کتابهای ایمنی وبهداشت حرفه ای

ردیف عنوان قیمت (ریال) 1 )  threshold Limit Values for cemical substances )  T LV / ۲۰۰۶  لاتین   2 CDT از دید گاه  ارگونومی و طب کار / موعودی 16900 3 Occupational  Medicine Secrets /  /  Rosemarie تیمورزاده   4 آئین نامه ایمنی در معادن / موسسه کار ---- 5 آئین نامه حفاظت فنی و بهداشت در کار  کشا ورزی / موسسه کار ----- 6 آئین نامه حفاظت و به داشت عمومی در کار گاه ها / موسسه کار ----- 7 آئین نامه حفاظتی کار گاه های ساختمانی / موسسه کار ----- 8 آئین نامه حفاظتی  مولد بخار و دیگهای آبگرم / موسسه کار ----- 9 آئین نامه کمیته حفاظت  و بهداشت کار / موسسه کار ----- 10 آئین نامه ها  ودستور العمل های  اجرایی قانون کار ج2 / الهیان / موسسه کار 50000 11 اثرات بهداشتی آفت کشهای مورد استفاده در کشاورزی /  خلیل الله معینیان ------ 12 ارتعاش انسانی  / دکتر علیمحمدی / فن آوران 38000 13 ارزیابی ریسک حریق / دکتر ستاره ، دکتر کوهپایی / فن آوران 30000 14 ارزیابی ایمنی فرآیندی در صنایع شیمیایی /  مهندس ارزنده /  فن آوران 15000 15 ارزیابی بیولوژیکی  تماس با مواد شیمیایی / مشکاتی/ فن آوران 50000 16 ارزیابی ریسک در صنایع به شیوه ردیابی انرژی ../مهندس زراوشانی 20000 17 ارزیابی  کمی ایمنی / فام ---- 18 ارگونومی کاربردی / دکتر الهیاری / فن آوران 24000 19 ارگونومی / افضلی ---- 20 ارگونومی حمل ونقل بار های دستی / دکتر حبیبی ---- 21 ارگونومی در حمل دستی بار / مهندس رضازاده ---- 22 ارگونومی  و ایمنی در طراحی ابزار دستی / دکتر سراجی 30000 23 آزمایشگاه ارگونومی  صنعتی/  ابوالفضلی 17000 24 استاندارد 2007 : 18001  OHSAS  و ارزیابی مدیریت ریسک / امیر شکاری – دکتر فام / فن آوران 18000 25 استاندارهای مهندسی کار در ارتفاع /  موعودی 35000 26 آشنایی با اصول ارگونومی < مهندسی انسانی >/ صمدی 30000 27 آشنایی با ایمنی و خطرات در آزمایشگاه / 15000 28 آشنایی با روش استاندارد خود ممیزی ایمنی در صنایع / منهدس تاجیک / فن آوران 35000 29 آشنایی با طراحی سیستم های تهویه صنعتی و تصفیه کننده های ( سلیکون ها ) / فشارکی /  فن آوران 40000 30 اصطلاحات و اختصارات اختصاصی ( بهداشت حرفه ای- محیط )/ محمد ایمانی / هلال سبز 19000 31 اصطلاحات و اختصارات عمومی ( بهداشت – ایمنی – طب کار ) 28000 32 اصول ارگونومی در طراحی حمل دستی کالا / نائینی / فن آوران 60000 33 اصول ایمنی در صنعت و خدمات / دکتر ارقامی / فن آوران 70000 34 اصول ایمنی در صنعت  / رئوف / استاد مشهد 20000 35 اصول بهداشت ، ایمنی  و محیط زیست  در کار 90000 36 اصول سم شناسی / ( ترکیبات شیمیایی ، خطرات و منافع آنها ) / دکتر کوهی / جهاد دانشگاهی تهران   37 اصول طراحی روشنایی از دیدگاه ایمنی وبهداشت / مهندس احمدیان / نشر طراح 45000 38 اصول و بهداشت کار ( حفاظت صنعتی ) / کاظمی 45000 39 افزایش بهره وری و سود ازطریق ایمنی وبهداشت + CD /مهندس اوستاخان / فن آوران 70000 40 امنیت و ایمنی HVAC / زرافشان / نشر یزدا 15000 41 آموزش ایمنی ( خطرات جریانهای الکتریکی ) / مهندس مکبری / دانشگاه شهید باسپور 40000 42 آنالیز خطر و ارزیابی ریسک در فرایندهای شیمیایی / دکتر الهیاری 25000 43 انسان آنتروپو متری ارگونومی در عمل / دکتر چوبینه / مهندس موعودی ----- 44 انسان و تنش های حرارتی / گلبابایی / دانشگاه 52000 45 انگلیسی اختصاصی  ( ایمنی – بهداشت محیط – طب کار )/ محمد ایمانی / هلال سبز 18000 46 ایمنی در صنایع نفت و گاز / مهندس کریمی / آیلار 50000 47 ایمنی برق برای مهندسین / مهندس شیرازی  -دکتر حلوانی / سبحان 36000 48 ایمنی در آزمایشگاههای شیمی دانشگاهی / هاشمی / دانش کار 17000 49 ایمنی در انبار / بابک کاظمی / پشتون 35000 50 ایمنی در برق / احمدی 20000 51 ایمنی در برق / دکتر جعفری / فدک 18000 52 ایمنی در پروزه های عمرانی / یزدی / فدک 45000 53 ایمنی در جرثقیل ها ، بالابرها ، وتجهیزات باربرداری / ج1 جرثقیل ها / مهندس امیر نژاد / فدک 45000 54 ایمنی در جرثقیل ها ، بالابرها ، وتجهیزات باربرداری / ج2 تجهیزات ومتعلقات باربرداری ، بالابرها وروش بستن بار  / مهندس امیر نژاد / فدک 85000 55 ایمنی در جرثقیل ها ، بالابرها ، وتجهیزات باربرداری / ج3  لیفتراک / مهندس امیر نژاد / فدک 70000 56 ایمنی در سازه های  زیر زمینی /  مهندسین مشاور گنو / فدک 15000 57 ایمنی در صنعت 1 / مهندس حلوانی / سبحان 62500 58 ایمنی کار در تونل / مهندسین مشاور گنو / فدک 20000 59 ایمنی کاربردی در صنایع / دکتر حبیبی /   فن آوران 60000 60 ایمنی کاربردی و شاخصهای عملکرد در صنعت / دکتر حبیبی / فن آوران 80000 242 ایمنی و بهداشت برای مهندسین / دکتر حلوانی / سبحان 72000 61 ایمنی و بهداشت برای مهندسین / دکتر فام/ فن آوران 128000 62 ایمنی و بهداشت حرفه ای از تئوری تاعمل  (ج1) مرجع کامل ایمنی وبهداشت محیط کار/ مهندس کرمی 120000 63 ایمنی و بهداشت در برق / دکتر فام / فن آوران 55000 64 ایمنی و بهداشت در جوشکاری / فدک 40000 65 ایمنی و بهداشت در ساختمان سازی / مهندس حسن بیگی / فدک 50000 66 ایمنی و بهداشت شغلی ( در صنایع آهن وفولاد )  /  ویستار ----- 67 ایمنی و بهداشت مواد در صنعت MSDS / مهدس قاسمی /  سبحان 39000 68 ایمنی و بهداشت و شرایط کار در انتقال تکنولوژی/ دکتر فام 10000 69 ایمنی و حفاظت فنی / شعبان زادن / کیومرث 48000 70 ایمنی و حفاظت فنی  / نبهانی / یاد واره اسدی ----- 71 ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا / مهندس سرمد نهری / انتشارات آذر 35000 72 ایمنی وبهداشت حرفه ای از تئوری تاعمل  (ج2) مرجع کامل ایمنی وبهداشت محیط کار/ مهندس کرمی 150000 73 ایمنی وبهداشت حرفه ای از تئوری تاعمل  (ج3) مرجع کامل ایمنی وبهداشت محیط کار/ مهندس کرمی 150000 74 آیین نامه های حفاظت و بهداشت کار / موسسه کار و تامین اجتماعی ------ 75 بانک سوالات بهداشت حرفه ای ( ارشد ودکتری ) ج 1عمومی / سلطان زاده / دیباج 59500 76 بانک سوالات بهداشت حرفه ای (ارشد ودکتری ) ج 2 + اختصاصی / سلطان زاده / دیباج 79000 77 بررسی تولید و انتشار سم HF در فراین غنی سازی اورانیوم / مهدس بدریان /مرسل 35000 78 بهداشت ،  ایمنی و محیط زیست  ( HSE   ) دکتر مقصود لو / فدک 50000 79 بهداشت در بلایا ----- 80 بهداشت شغلی در دندانپزشکی  و دندانسازی / دکتر گلبابایی / دانشگاه تهران ----- 81 بهداشت شغلی و طب کار / دکتر علی صلدقی حسن آبادی ---- 82 بهداشت شغلی و در محیط های گرم / گلبابایی / دانشگاه تهران 12000 83 بهداشت کار / حلم سرشت / چهر 35000 84 بهداشت هوا و روشهای مبارزه با آلاینده ها / امیر بیگی / اندیشه رفیع 39500 85 بهداشت  حرفه ای / آرام تیر گر / اندیشه رفیع 89500 86 بهداشت  محیط و ایمنی کار / بهنودی / بشری 68000 87 بیمازیهای ناشی از عوامل فیزیکی محیط کار / صمد قضایی ---- 88 بیماری های دستگاه تنفسی ناشی از کار / دکتر عقیلی نژاد / ارجمند 69000 89 بیماریها و عوارض ناشی از کار ( طب کار ) / دکتر قضایی ----- 90 پایش هوا در محیط کار ج 1/ دشمن فنا یزدی / اندیشه رفیع 49500 91 پرسش های چهار گزینه ای  ( 2500 تست دروس عمومی  ج : 1 ) / انتشارات فرهنگ 38000 92 پرسش های چهار گزینه ای  ( 2500 تست دروس عمومی  ج : 2 ) / انتشارات فرهنگ 80000 93 پرسشهای چهار گزینه ای بیماریهای شغلی ---- 94 پیشگیری از حریق / دکتر لاهیجانیان / فن آوران 40000 95 پیشگیری از حوادث  / دکتر جغتایی / دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ----- 96 پیشگیری حوادث ناشی از کار با کامپیوتر / پور قاسمی ----- 97 پیشگیری حوادث ناشی از کار/ موسسه کار ----- 98 تجهیزات حفاظت فردی / دکتر فام / فن آوران 70000 99 تحلیل اثر بخش سیستم  ایمنی / مهندس آذر برزین 40000 100 تشخیص زود رس بیماریهای ناشی از کار  / حجازی ------- 101 تکنیک های ایمنی آنالیز خطا (FTA)))/ دکتر فام 10000 102 تکنیک های ایمنی آنالیز شغلی JSA 13000 103 تکنیک های ایمنی آنالیز مقدماتی خطر (PHA)))دکتر فام 8000 104 تکنیک های ایمنی مطالعه عملیات و خطر/  HAZOP  )  (دکتر فام 12000 105 تهویه صنعتی / دکتر جعفری / فدک 90000 106 جنبه های بهداشتی پرتوها  /  مهندس یوسفی 32000 107 جنبه های بهداشتی پرتوهای یونساز  /  دکتر منظم / فن آوران 60000 108 چک لیست نظارت بر ایمنی کارگاه / مهرداد لاهوتی / فدک 45000 109 حدود تماس شغلی عوامل بیماری زا / TLV / ترجمه فارسی ----- 110 حدود تماس شغلی عوامل بیماری زا / TLV کتاب لاتین 2006 60000 111 حفاظت ایمنی ( مدیریت سیستم ایمنی ) / مهندس سیروس  / مانی 35000 112 خلاقیت در ایمنی بهداشت و محیط زیست / دکتر فام / فن آوران 40000 113 دایره المعارف ایمنی و بهداشت کار ( ج  :4-1) ----- 114 درسنامه جامع بهداشت حرفه ای 1 ( کاردانی – کارشناسی )/ سلطان زاده 55000 115 درسنامه جامع بهداشت حرفه ای 2( کاردانی – کارشناسی )/ سلطان زاده 59500 116 درسنامه جامع زبان علوم پزشکی / لزگی / نشر جامعه نگر 229000 117 دستور اعمل های کاربردی    HSE به انضمام قوانین مسکن و شهرسازی و تامین اجتماعی / مهدس ادیبی 85000 118 راهبرد ارگونومی برای حمل ونقل دستی بار + CD آموزشی /  فن آوران 20000 119 راهنمای استاندارد بین المللی ایزو 31000  مدیریت ریسک / دانشجو / کتابیران 87000 120 راهنمای استقرار ممیزی سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت شغلی مبنی بر استاندارد 2007 /18001  / مهندس ارزنده / فن آوران 70000 121 راهنمای استقرار ممیزی سیستم مدیریت کیفیت   ISO9001-2000 / 35000 237 راهنمای ایمنی و حفاظت در کار با موادشیمیایی / تجریشی/کاووش قلم ----- 243 راهنمای ایمنی وبهداشت و شرایط محیط کار کار  HSE 20000 122 راهنمای پالایش هوا / دکتر گلبابایی / دانشگاه تهران

/ 4 نظر / 597 بازدید
مهندس خدامی

سلام آقای مهندس درصورت تمایل من رابانام ایمنی وبهداشت معدن گرانیت نطنزلینک کنیدوبفرماییدشماراباچه نامی لینک کنم[گل]

مهندس خدامی

سلام آقای مهندس درصورت تمایل من رابانام بهداشت وایمنی معدن شفق نطنزلینک کنیدوبفرماییدشماراباچه نامی لینک کنم[گل]

شیخی

سلام آقای مهندس وبلاگ قشنگ و خوبی دارید من شما را در وبم لینک کردم شما هم لطف کنید ما رو لینک کنید من را با نام "وبلاگ تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای" و آدرس وبلاگ sirvan-bh89.blogfa.com لینک کنید با تشکر از همکاریتون [گل]