لیست تعدادی ازکتابهای ايمنی وبهداشتی

برگرفته از وبلاگ فروشگاه کتاب سبا sababook.blogfa.com ،مدیر و کارشناس فنی جناب آقای فتوحی  fotoohi_P@yahoo.com  تلفاكس: 6691801 - 0311 ، 09133067093

ردیف

عنوان

قیمت / ریال

1

CDT  از دید گاه  ارگونومی و طب کار / موعودی

16900

2

آشنایی با ایمنی و خطرات در آزمایشگاه /

15000

3

آیین نامه حفاظتی مولد بخار و دیگهای آب گرم

 

4

آیین نامه های حفاظت و بهداشت کار / موسسه کار و تامین اجتماعی + CD

100000

5

آیین نامه های حفاظتی فنی بهداشت کشاورزی

 

6

آیین نامه های حفاظتی کارگاههای ساختمانی

3500

7

آئین نامه ها  ودستور العمل های  اجرایی قانون کار / موسسه کار

 

8

اثرات بهداشتی آفت کشهای مورد استفاده در کشاورزی /  خلیل الله معینیان

 

9

ارزيابي ريسك حريق / دكتر ستاره ، دكتر كوهپايي / فن آوران

30000

10

ارزیابی  کمی ایمن / فام

22000

11

ارگونومی  و ایمنی در طراحی ابزار دستی / دکتر سراجی

19000

12

ارگونومی / افضلی

40000

13

ارگونومی حمل ونقل بار های دستی / دکتر حبیبی

10000

14

ارگونومی در حمل دستی بار / مهندس رضازاده

12000

15

ارگونومی در طراحی حمل دستی کالا / نائینی

13000

16

آزمایشگاه ارگونومی  صنعتی/  ابوالفضلی

15000

17

اصول  خدمات بهداشتی ( بهداشت 1) / آذر گشب

 

18

اصول ايمني در صنعت و خدمات / دكتر ارقاني / فن آوران

45000

19

اصول ایمنی در صنعت  / رئوف / استاد مشهد

20000

20

اصول و بهداشت کار ( حفاظت صنعتی ) / کاظمی

45000

21

اصول بهداشت روانی

 

22

اصول بهداشت فردی

 

23

آنالیز خطر و ارزیابی ریسک در فرایندهای شیمیایی / دکتر الهیاری

 

24

انسان و تنش های حرارتی / گلبابایی / دانشگاه تهران

18500

25

ايمني كار بردي و شاخصهاي عملكرد در صنعت / دكتر حبيببي / فن آوران

45000

26

ایمنی در برق / احمدی

 

27

ایمنی و بهداشت شغلی ( در صنایع آهن وفولاد )  /  ویستار

13000

28

ایمنی و بهداشت کار

 

29

ایمنی و حفاظت فنی / شعبان زادن / کیومرث

20000

30

ایمنی و حفاظت فنی  / نبهانی / یاد واره اسدی

35000

31

/ 1 نظر / 27 بازدید
زینو

پست یکی مونده به آخرتو دوست داشتم