OHSAS-4

۴-آیا اپراتورها به متون وخط مشی HSE وخطرات مندرج در دستورالعمل ها وmsds وعلائم هشداری مواد شیمیایی آگاهی دارند؟

*دراین ارتباط میبایست کلاسهای آموزشی در مورد خط مشی، نحوه استفاده از دستورالعمل ها وmsds مواد برگزار گردد.می توان برگه هایی آموزشی در این زمینه تهیه کرده وما بین پرسنل توزیع گردد.لازم بذکر است در این قسمت سرپرستان  بهترین گزینه برای پیگیری این قسمت می باشند.

همچنین لازم به يادآوري است این مورد باید پس از تهیه ونصب دستورالعمل های ایمنی وبهداشتی وmsds موادصورت پذیرد.

۵-آیا آموزش های پیش بینی شده تخصصی /عمومی HSE در دست اقدام ویا انجام شده است؟

*براي تمامي پرسنل ميبايست حداقل كلاسهاي آموزش ايمني عمومي ،اطفاي حريق وكمكهاي اوليه ومواجهه باشرايط اضطراري را در نظر گرفت.

*اکثر آموزشهای مورد نیاز تخصصی را می توان ازنتایج ارزیابی ریسک برآورد نمود ،مثلاً آموزش ایمنی جرثقیل برای اپراتورهای جرثقیل ،آموزش ‫‫‫‫‫‫ZMS برای پرسنل تعمیرات  و..... وبراي پرسنل برگزار نمود.كه مستندات اين آموزشها ميبايست در سوابق ثبت گردد.

/ 1 نظر / 35 بازدید
صفری

باسلام خسته نباشيد .وبلاگتان را لينک نمودم.لطفاٌشماهم اينکار را انجام دهيد.