OHSAS.7

۸-ايآ گردش مدارک ومستندات وسوابق ، براساس روشهای اجرایی کنترل مدارک وسوابق می باشد؟

*مستند سازی یکی از ارکان مهم در توانایی یک سازمان برای اجرای سیستم مدیریت ایمنی وبهداشتی می باشد.در همین راستا سازمان باید اطمینان حاصل نماید که مستندات کافی بوده وکارایی وتناسب لازم را در جهت اجرای کامل طرح ها دارا می باشند.(بند ۴-۴-۴استاندارد OHSAS۱۸۰۰۱ )

*همچنین برطبق بند ۴-۴-۵ استاندارد OHSAS۱۸۰۰۱ ،سازمان باید اطمینان حاصل کند که این مستندات بروز بوده ودر موارد مشخص شده قابل استفاده هستند.

جهت این امر نیاز به تهیه روش اجرایی بنام <<روش اجرایی کنترل مدارک ایمنی ،بهداشتی وزیست محیطی>> می باشد.که این روش اجرایی بمنظور تحت کنترل در آوردن مدارک مورد استفاده در سیستم های مدیریت ایمنی وبهداشتی کاربرد دارد.

در این روش اجرایی مسولیتهایی  از قبیل:

#مسولیت تهیه ،تایید ،بازنگری وتصویب مدارک ،

#مسولیت به روز آوری ،انتشار مدارک تصویب شده ،

#مسولیت جمع آوری نسخ منسوخ وبروزآوری مدارک ونگهداری سوابق آنها  و..مشخص می گردد.

*نحوه کدگذاری مدارک ، نحوه صدور مدارک، چگونگی انتشار مدارک ، چگونگی توزیع مدارک،لیست مرجع مدارک،انواع مهرهایی که بروی مدارک می خورد و  نحوه اعمال تغییر در مدارک نیز ، در این روش اجرایی مشخص می گردد.

/ 3 نظر / 43 بازدید
.: متولد ماه مهر :.

.: سلام دوست عزیز ! شب یلدات مبارک... خوش حال می شم آپ منو ببینی و نظر بدی... شب زیبایی داشته باشی و بای :.

قاسم

IMS-integrated management system سیستم مدیریت یکپارچه شامل استانداد های 1-ISO9001-2000-سیستم مدیریت کیفیت 2-ISO14001-2004-سیستم مدیریت محیط زیست 3-OHSAS18001-1999-سری ارزیابی ایمنی و بهداشت حرفه ای میبا شد

هدي

باتشكر از آقاي قاسم . اما در حال حاضر ويرايش ISO9001-2000 !!!!!!!!!! به ويرايش ISO9001-2006 ارتقاء پيدا كرده است.