در ارتباط با یادداشت قبلی قابل ذکر است: 

*ارزیابی های ریسک میبایست مطابق با  شرایطی باشدکه فعالیت در زمان ارزیابی ریسک دارد صورت گرفته وانجام گیرید.مثلاً در فعالیت جوشکاری زمانی که ما ریسک برق گرفتگی( رابرای دستگاه رکتیفایر بدون نصب ارت)  مطرح می کنیم وبرای آن اعدادی رابرای شدت وتناوب و.. در نظر می گیریم ،مطمئناً با نصب ارت برای دستگاه رکتیفایر اعداد در ارزیابی تغییر می کند.پس ارزیابی باید برای برای شرایط حال دستگاه وفعالیت انجام شود.

*برای فعالیت های مشخص میبایست دستورالعمل های کاری در محل  فعالیت  برای اطلاع پرسنل وکارکنان نصب گردد.(مثلاً دستورالعمل جوشکاری،برشکاری،نحوه تمیز کردن دستگاه ،نحوه کار با دستگاه و...)

در محل های انبار مواد شیمیایی ویامحل مصرف مواد شیمیایی می بایست msds مواد در محل نصب گردد.

/ 6 نظر / 36 بازدید
محيا

چشم.

.: متولد ماه مهر :.

سلام دوست عزیز... با پارادکس به روزم ! از حضور و نظرای خوبت خوش حال می شم... خدانگه دار

مونا

سلام ضمن تبريک جهت راه اندازی اين وبلاگ ايمنی و بهداشت... لذا خواهشمند است در مورد نحوه تهيه ام/اس/دی/اس که آيا فقط بايد توسط شرکت سازنده تهيه گردد؟؟؟؟؟؟و بايد دقیقا شامل چه مواردی باشد نيز توضيح مختصری بفرمائید؟؟؟ با سپاس

مريم

سلام....خوبی....متن خوبی....بود....من هم....به روزم...تولد...عشقم است...دعوتی...منتظرتم....قربانت مریم

مسعود تاج اميری

سلام از اين که به وبلاگمن سر زدی ممنونم ولی واقعيتش اينه که توی اين وبلاگ زياد فعال نيستم. اگه ئوست داری در گروهی که در گوگل دارم عضو شو اونجا مطالب بهتری عنوان ميشود. http://groups.google.com/group/Iran-safety-club

عاشور

سلام ضمن تشکر از وبلاگتوم که می تونه سراغاز حرکت بزرگی در زمينه خدمات مديريت ايمنی و بهداشت بشه. در زمينه مشکلات استقرار سيستمهای مديريت ايمنی و بهداشت کار من جمله OHSAS 18000 توسط فارغ التحصيلان ايمن و بهداشت حرفه ای در محيط های کاری چه شرکتی ُ کارخانه ای ُ خصوصی و يا دولتی ذکر اين نکته حائز اهميت است که اين گروه در طرح ريزی اين سيستم تقريبا مشکل حادی ندارند (طرحريزی برای شناسايی خطراتُارزيابيريسک و کنترل ريسک-- الزامات قانونی و ساير الزامات --اهداف--برنامه های مديريتOH&S که همگی بند۴-۳- استاندارد می باشد) و هم چنين اين گروه در بندهای ۴-۱- و ۴-۲- که به ترتيب نيازمنديهای عمومی . خط مشی ايمنی و بهداشت شغلی می باشد مشکل خاصی ژيدا نمی کنند لذا بزرگترين و ژيچيده ترين مشکلات مربوط می شود به بند۴-۴- استاندارد که اجرا و عمليات می باشد. در بند اجرا و عمليات که خود شامل هفت زير بند استاندارد می باشد (۴-۴-۱-ساختار و مسئوليت۴-۴-۲- آموزش ُآگاهی و صلاحيت ۴-۴-۳- مشاوره و ارتباطات ۴-۴-۴- مستند سازی ۴-۴-۵-کنترل مدارک و داده ها ۴-۴-۶- کنترل عمليات ۴-۴-۷- آمادگی و واکنش در شرايط اضطرا