OHSAS

۱-آیا تمام فرایندها وپروسه های مرتبط  با فعالیتهای جدید، مطابق روش اجرایی ، ارزیابی ریسک شده اند؟

*ارزیابی ریسک میبایست بر طبق روش اجرایی صورت پذیرد ،پس نیازاست برای انجام ارزیابی ریسک روش اجرایی بنام <<روش اجرایی شناسایی وارزیابی کانونهای خطر وتعیین خطر بارز ایمنی وبهداشتی>> تهیه کرده وداشته باشیم وبر مبنای آن ارزیابی ریسک را انجام دهیم.

*در صورتی که فرایند جدیدی اضافه شود ، تا زمان ممیزی میبایست مستندات ارزیابی ریسک مربوط به آن فرایند   انجام پذیرد.

/ 1 نظر / 23 بازدید
کامبيز

خواستم لينک بدم ولی مشکلی در بلاگفا ايجاد شده که نمی توانم در ضمن تو هم چرا به وبلاک من لينک ندادی خداحافظ